Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1325472 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nam Nhân - ID: 1325472
 IP & Posted by:  1.52.40.91 on February 5, 2015 at 9:38am
 Updated by:  August 16, 2019 at 8:43pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Thành phố H
 Zip:  700000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hẹn ho Translate to English
 Free Time:  Lang thang đâu đó trên đất SG, tim quán ăn, ca phe mới, Translate to English
 I Am:  Có tính hài hước, hay làm ng khác cười, coi mở, biết lắng nge nỗi lòng của người khác,sdt 0909799124 Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ la đc, các bạn trạc tuổi hoặc nhỏ hơn chut it, đưng quá trẻ con vi minh ko co kinh nghiệm dỗ danh phụ nữ, đặc biệt thích " Đàn Bà Cũ" Translate to English

Back | Send Email to Nam Nhân (ID: 1325472)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.