Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1327345 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh dang - ID: 1327345
 IP & Posted by:  14.165.230.65 on February 23, 2015 at 5:11pm
 Updated by:  September 11, 2017 at 8:16pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm những việc muốn làm... đến những nơi muốn đến... có những điều muốn có Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, bơi, gym,... Translate to English
 I Am:  Là một người bình thường như bao người khác, sống tình cảm, đôi khi hơi khó tính nhưng cũng là người vui vẻ, dễ gần... Translate to English
 Looking For:  Có tâm và có tầm. Đ.thoại 0 chín 77493984 Translate to English

Back | Send Email to Minh dang (ID: 1327345)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.