Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1327408 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

❤️Love❤️ - ID: 1327408
 IP & Posted by:  14.169.51.144 on February 24, 2015 at 12:24am
 Updated by:  November 25, 2018 at 2:04am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng cho công việc hiện tại và phát triển mọi thứ tốt hơn ! Translate to English
 Free Time:  lướt web ,dạo phố ,du lịch ,shopping... Translate to English
 I Am:  Chung thuỷ , sâu sắc và biết lắng nghe Translate to English
 Looking For:  Hãy làm bạn của nhau , lắng nghe và chia sẻ , chuyện gì đến sẽ đến nhé !!! Translate to English

Back | Send Email to ❤️Love❤️ (ID: 1327408)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.