Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1327458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vu - ID: 1327458
 IP & Posted by:  71.47.77.180 on February 24, 2015 at 9:16am
 Updated by:  June 9, 2019 at 8:39pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Orlando
 State/Province:  Florida
 Zip:  32839
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nói chuyện, nếu hợp sẽ tiến tới lâu dài Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc hoặc đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, đôi khi nhút nhát Translate to English
 Looking For:  biết quan tâm tới người khác Translate to English

Back | Send Email to Vu (ID: 1327458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.