Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1329442 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm 1 điểm t - ID: 1329442
 IP & Posted by:  118.68.157.26 on March 12, 2015 at 12:26am
 Updated by:  October 23, 2017 at 8:09pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một bờ vai, tìm một điểm tựa Translate to English
 Free Time:  Chạy xe hóng mát, du lịch, họp mặt bạn bè Translate to English
 I Am:  Với mọi người tôi là người năng động Khi một mình tôi là kẻ ưu tư Translate to English
 Looking For:  cao hơn mình 1 tý, nam tính, trầm tính hoặc hoạt bát đều được, nhưng phải biết quan tâm nhau, chia sẻ cho nhau, dù bận rộn của phải dành ít tình cảm cho nhau, gmail mình là VanSang211932@gmail.com , zalo hay số điện thoại của mình là không chín bảy tám năm ba một tám một không Translate to English

Back | Send Email to Tìm 1 điểm t (ID: 1329442)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.