Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1330027 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lucy - ID: 1330027
 IP & Posted by:  115.78.237.34 on March 16, 2015 at 9:59pm
 Updated by:  January 28, 2016 at 1:11am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Vui vẻ, biết thông cảm, dễ xúc động, luôn chân thành quan tâm và lo lắng cho người khác Translate to English
 Looking For:  Ngoại hình trung bình trở lên, Vui vẻ, biết quan tâm chăm sóc người yêu, chân thành, có công việc và kinh tế ổn định Translate to English

Back | Send Email to Lucy (ID: 1330027)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.