Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1331839 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yuuri.Tran - ID: 1331839
 IP & Posted by:  113.163.80.62 on April 1, 2015 at 8:57am
 Updated by:  March 11, 2018 at 9:26pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Châu Đốc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ với mục tiêu duy nhất...gặp dc ng iu thuog mình thật lòng...kết hôn và sống vui vẻ,hạnh phúc cùng gd lớn & nhỏ...:) Translate to English
 Free Time:  Hand out...Onl,Xem Phim ^^ Translate to English
 I Am:  Vui vẻ.Hòa đô`ng.ko thix lừa dối.Nói chung gặp rồi biết...nói chiện rồi hỉu ne`...hihi Translate to English
 Looking For:  Biết share.wan tâm.chân thật va` biết tôn trọg mọi ngươ`i xung quanh.Mình mún la`m wen all các bạn.Tks đã đọc wa profile của mi`nh. Translate to English

Back | Send Email to Yuuri.Tran (ID: 1331839)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.