Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1334634 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cỏ úa - ID: 1334634
 IP & Posted by:  171.249.78.223 on April 24, 2015 at 1:30am
 Updated by:  September 13, 2018 at 4:32pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định và phát triển thêm công việc. Translate to English
 Free Time:  đi dạo, nghe nhạc live, ăn uống cùng gia đình, bạn bè. Translate to English
 I Am:  Femme dễ thương, đôi khi hơi cá tính, sống tình cảm, đơn giản. Translate to English
 Looking For:  Femme dễ thương, cá tính, tốt tính và chung thủy. Translate to English

Back | Send Email to Cỏ úa (ID: 1334634)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.