Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1335285 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kim đính - ID: 1335285
 IP & Posted by:  58.186.166.114 on April 30, 2015 at 7:38am
 Updated by:  April 30, 2015 at 10:00pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  Will tell you later
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  cần một người bạn đời để chia sẽ cuộc sống Translate to English
 Free Time:  tập thể dục, nghr nhac,... Translate to English
 I Am:  một cuộc sống ỗn định và thích tạo môt niềm vui cho gia đình mình hoàn hảo Translate to English
 Looking For:  một người đàn ông có bãn lĩnh trong xã hội và ngay thẳng thật thà đem lại hạnh phúc cho gia đình Translate to English

Back | Send Email to kim đính (ID: 1335285)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.