Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1335297 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cô Đơn TìmV - ID: 1335297
 IP & Posted by:  42.119.173.120 on April 30, 2015 at 9:40am
 Updated by:  October 9, 2016 at 2:51am
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long Xuyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  KTV
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 My goal:  Thành công trong công việc Translate to English
 Free Time:  Cafe - Games - Xem film 18+ Translate to English
 I Am:  ~19cm tròn trịa Translate to English
 Looking For:  Con gái - phụ nữ - đàn bà thích thăng hoa trong nghệ thuật chăn gối. Translate to English

Back | Send Email to Cô Đơn TìmV (ID: 1335297)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.