Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1336008 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lannguyen - ID: 1336008
 IP & Posted by:  222.253.91.169 on May 6, 2015 at 6:55am
 Updated by:  May 6, 2015 at 9:23pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  assistant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1tinh yêu to to bự bự,đơn giản nhưng đáng trân trọng Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Sợ yêu nhưng cũng rất sợ cảm giác cô đơn.mình rất đơn giản về mọi thứ Translate to English
 Looking For:  Ko có tiêu chuẩn nhất định.vui vẻ, thoải mái, cười nhiều mỗi khi bên nhau Translate to English

Back | Send Email to lannguyen (ID: 1336008)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.