Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1336804 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nhat minh - ID: 1336804
 IP & Posted by:  171.249.93.51 on May 12, 2015 at 11:54pm
 Updated by:  June 19, 2015 at 7:32am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn giao lưu cuộc sống riêng tư chân thành và có trách nhaiệm. Translate to English
 Free Time:  đọc sách ,xem ti vi và làm những gì thấy cần thiết trong cuộc sống thường ngày Translate to English
 I Am:  tôi là người sống biết nhều nhưng ít nói,sống chân thành giản dị,trọng lẽ phải và biết quí trọng tình bạn tình bằng hữu thân thiết/ Translate to English
 Looking For:  cố tình cảm tương đồng,hoàn cảnh riêng và cuộc sống phù hợp/ Translate to English

Back | Send Email to nhat minh (ID: 1336804)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.