Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1336907 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

➟ Binh Minh♥ - ID: 1336907
 IP & Posted by:  98.197.97.157 on May 13, 2015 at 8:27pm
 Updated by:  March 20, 2018 at 8:34pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Fayetteville
 State/Province:  Arkansas
 Zip:  72744
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ⓛuôn cố gắn với công việc và học hỏi thêm thời gian là vàng bạc, nên tận dụng thời gian để học và đạc đuợc nhừng gì mình đang mong có . Translate to English
 Free Time:  ⓣhể thao, chạy bộ, đi bộ, dạo biển, dạo công việc, cấm trại, đi xe đạp, đi dạo phố, đi ăn uống, nhg ko uống ruợi Translate to English
 I Am:  ⓝguời bình thuờng, ko cờ bạc, ko uống ruơu, hút thuốc, ko chửi bạy , nhg đôi lúc sãn hơi nóng tính :-) Translate to English
 Looking For:  ⓣìm bạn cùng sở thích, ko cần nhang sắc nhg cẩn có tấm lòng trung thật, mạnh giãn, nguời có mục đích và luôn cố gắn dù trên đời này có nhiều muội phiền . Ai ơi chớ vội cười nhau Cười người hôm trước hôm sau người cười Ai ơi chớ vội cười nhau Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười Translate to English

Back | Send Email to ➟ Binh Minh♥ (ID: 1336907)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.