Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1338534 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kim huyên - ID: 1338534
 IP & Posted by:  220.231.112.26 on May 28, 2015 at 5:20am
 Updated by:  May 29, 2015 at 12:27am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nhan vien kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem phim,cafe tán gẫu với bạn bè Translate to English
 I Am:  Hài hước,vui vẻ,hoa đồng Translate to English
 Looking For:  Biết iu thương gia đình va hài hước Translate to English

Back | Send Email to kim huyên (ID: 1338534)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.