Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1339984 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

George - ID: 1339984
 IP & Posted by:  41.66.208.187 on June 9, 2015 at 3:33pm
 Updated by:  June 10, 2015 at 9:23pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  USA
 Zip:  10005
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  US Army
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có một sự nghiệp thành công trong quân đội cho phép tôi để trả cho những thứ tôi thích, và tình yêu cuộc sống của tôi và những người xung quanh tôi, sống cuộc sống với đầy đủ, kết hôn, có con cái xinh đẹp nếu có thể ... Nhưng tôi có một cái nào ... Translate to English
 Free Time:  khi là miễn phí từ công việc và trở về nhà. Tôi ở lại với cậu bé của tôi và chăm sóc tốt của anh ta ... Translate to English
 I Am:  tốt, tôi cho rằng nhiệm vụ chỉ huy thứ hai trong dòng làm việc của mình ... Translate to English
 Looking For:  Một người nào đó để chăm sóc tốt .... Translate to English

Back | Send Email to George (ID: 1339984)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.