Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1340097 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hoa hong - ID: 1340097
 IP & Posted by:  115.79.48.114 on June 10, 2015 at 9:19pm
 Updated by:  March 25, 2017 at 6:44pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban neu hop se Tien xa hon Translate to English
 Free Time:  Nấu an, làm banh, nghe nhạc, di bo tập thể dục Translate to English
 I Am:  Hien lanh, de thương, ít noi, vui ve Translate to English
 Looking For:  hien lanh, vui ve, song co dao duc, biet giúp do moi nguoi, co công việc ổn định. Biet quan tâm đen gia dinh, biet yêu thương vợ con. Ghet su doi tra, song Gia Tao Translate to English

Back | Send Email to hoa hong (ID: 1340097)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.