Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1340212 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Peter - ID: 1340212
 IP & Posted by:  107.206.253.57 on June 11, 2015 at 11:41pm
 Updated by:  October 28, 2015 at 1:16pm
 Gender:  Male
 Age:  69
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  951xx
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Real Estate & Mortgage
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái VN 35-40 tuổi, chưa có chồng, không có con để kết hôn. Liên lạc Maanx @ ya hu chấm com. Translate to English
 Free Time:  Hát Thánh Ca trong ca đoàn Công giáo Việt nam. Nghiên cứu và đầu tư vào ETFs (Exchange traded funds). Translate to English
 I Am:  Người Bắc 54, Công giáo, du học Mỹ năm 1973. Lấy vợ VN năm 1981. Đổ bể gia đình năm 1993, không con cái, được Phép Đạo cho lấy vợ khác từ 1999. Nghề Địa ốc và Tài trợ Địa ốc (real estate & mortgage). Nhà cửa và tài chính ổn định. (Hình chụp 5/2013). Translate to English
 Looking For:  Một phụ nữ Việt nam hiền hậu, dễ nhìn, chưa có chồng, không có con, 35-40 tuổi, cao 1.55m-1.60m (5'1"-5'3"). Translate to English

Back | Send Email to Peter (ID: 1340212)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.