Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1340347 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gulman - ID: 1340347
 IP & Posted by:  14.167.210.197 on June 13, 2015 at 5:37am
 Updated by:  January 8, 2020 at 6:50am
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Xây dựng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đc tìh yêu bền vữg. Translate to English
 Free Time:  Online. Translate to English
 I Am:  Có thể trò chuyện sau. Id wechat: huymancute. trò chuyện nếu có thể gặp cafê thì sẽ thật hơn. Translate to English
 Looking For:  Không phải tìh một đêm, có côg việc tốt lo đc cuộc sống, dễ nhìn. Cám ơn đã xem profile của tôi. Translate to English

Back | Send Email to Gulman (ID: 1340347)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.