Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1340481 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Thanh - ID: 1340481
 IP & Posted by:  123.23.114.76 on June 14, 2015 at 8:51am
 Updated by:  January 7, 2020 at 4:15pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  rạch giá
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mong rằng mọi thứ tốt đẹp luôn đến với mình, lúc nào cũng vui vẽ Translate to English
 Free Time:  nghe nhac, xem phim, nhắn tin vời bạn bè. Translate to English
 I Am:  hòa đồng, vui vẽ, thích giao lưu học hỏi. Translate to English
 Looking For:  hòa đồng, vui vẽ, lịch sự Translate to English

Back | Send Email to Hồng Thanh (ID: 1340481)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.