Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1340628 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chu Thành Long - ID: 1340628
 IP & Posted by:  123.16.24.234 on June 15, 2015 at 5:40pm
 Updated by:  June 29, 2015 at 3:03am
 Gender:  Male
 Age:  19
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm thêm bạn bè, chia sẻ, tâm sự!!! Translate to English
 Free Time:  Ngồi chơi, xơi nước!!! Translate to English
 I Am:  Hiền lành, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, tâm sự, chia sẻ với bất kỳ ai!!! Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ!!! Translate to English

Back | Send Email to Chu Thành Long (ID: 1340628)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.