Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1342641 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NHÓM LỪAGẠT - ID: 1342641
 IP & Posted by:  108.222.180.51 on July 2, 2015 at 3:02pm
 Updated by:  October 30, 2016 at 12:27pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Noi sau
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Các bạn Nam và Nữ đủ mọi lứa tuổi hay chú ý: Có 1 nhóm CHÂU PHI ( đất nước Nigeria ) lên VietSingLe để lừa gạt Tiền. Tôi mới biết the^m IP: 146.185.30.93 . Đăng ký từ nước Anh, Là của nhóm Châu Phi lừa gạt tiền trên VietSingLe này. Translate to English
 Free Time:  Nói Sau, Translate to English
 I Am:   Các bạn Nam và Nữ đủ mọi lứa tuổi hay chú ý: Có 1 nhóm CHÂU Phi ( đất nước Nigeria ) lên VietSingLe để lừa gạt TIỀN. Nhóm người CHÂU PHI ( đất nước Nigeria ) này Profile và thư viết làm quen của họ, họ viết bang tiếng English và lẫn vài câu chữ tiếng Việt. Translate to English
 Looking For:  Các bạn cũng có thể do` trang Web IP sẽ ra Profile làm quen với các bạn đăng ký từ đất nước nào. CÁC BẠN CHú Ý 5 SỐ IP NàY: IP: 41.... Va` IP: 154.... Va` IP: 196.... Va` IP: 197.... Va` IP: 105.112.16.236... ,5 SỐ IP NÀY ĐĂNG KÝ TỪ ĐẤT NƯỚC NIGERIA, đây là những Profile lừa gạt TIỀN trên VietSingLe. Tôi mới biết the^m IP: 146.185.30.93 . Đăng ký từ nước Anh, Là của nhóm Châu Phi lừa gạt tiền trên VietSingLe này. (Profile mới đăng ký ngày 18-10-2016, với ID: 1388572 , co' IP: 154.118.6.8), (Profile với ID: 1388584 , có IP: 105.112.22.3), (Profile với ID: 1388561 , có IP: 197.210.227.146), đây là 3 hồ sơ mới vừa đăng ký ngày 18-10-2016, ba hồ sơ này đăng ký từ đất nước Nigeria, của nhóm lừa đảo tiền tiền trên VietSingLe. Các bạn Nam, Nữ đủ mọi lứa tuổi vào VietSingLe tìm bạn hay chú ý. Translate to English

Back | Send Email to NHÓM LỪAGẠT (ID: 1342641)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.