Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1343161 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anna - ID: 1343161
 IP & Posted by:  192.222.172.44 on July 6, 2015 at 7:34pm
 Updated by:  July 6, 2015 at 9:43pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Montreal
 Zip:  H3c0g3
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Ke toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn ,đi dạo ,bơi lội ,du lịch ,hợp bạn,picnic,.. Translate to English
 I Am:  Mơ mọng ,lãng mạn,thành thật ,muốn yeu thương và được yeu thương Translate to English
 Looking For:  Chân thành ,lãng mạn,vui tươi và nhất là sành sẻ ,o hút thuốc ... Translate to English

Back | Send Email to Anna (ID: 1343161)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.