Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1343295 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuỳ Trang - ID: 1343295
 IP & Posted by:  1.52.1.202 on July 7, 2015 at 11:47pm
 Updated by:  August 26, 2015 at 2:17am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Phòng KHCN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một công việc ổn định và một gia đình nhỏ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, hít thở không khí trong lành Translate to English
 I Am:  Cứng nhưng mềm Translate to English
 Looking For:  Mọi người đều là bạn Translate to English

Back | Send Email to Thuỳ Trang (ID: 1343295)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.