Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1346333 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

sb-phuong - ID: 1346333
 IP & Posted by:  171.250.143.139 on August 2, 2015 at 12:23am
 Updated by:  September 8, 2015 at 12:52am
 Gender:  Lesbian
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắn làm ăn ...lo cho tương lai càng lúc càng tốt đẹp hơn..và tìm được người yêu quý mình...kết thành 1 gia đình nhỏ..sống cùng nhau Translate to English
 Free Time:  xem tin tức...xem phim Translate to English
 I Am:  vui vẻ,hòa đồng.chân thành..hơi nóng tính chút..và hơi khìn khìn hjhjhj Translate to English
 Looking For:  bạn gái vui vẻ...hòa đồng nư mình...nói chung dễ gàn 1 tí... Translate to English

Back | Send Email to sb-phuong (ID: 1346333)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.