Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1346387 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ha le - ID: 1346387
 IP & Posted by:  24.130.155.138 on August 2, 2015 at 10:39am
 Updated by:  February 6, 2017 at 1:50am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hanoi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English
 Free Time:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English
 I Am:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English
 Looking For:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English

Back | Send Email to ha le (ID: 1346387)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.