Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1347001 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My My - ID: 1347001
 IP & Posted by:  101.99.29.251 on August 8, 2015 at 3:46am
 Updated by:  November 21, 2019 at 8:22pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nurse
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Giúp đỡ được những người khó khăn. Trở thành người có ích cho xã hội Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, shopping, ....... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, sống nội tâm..... Translate to English
 Looking For:  Bạn bè, tình yêu chân thành Translate to English

Back | Send Email to My My (ID: 1347001)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.