Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1347023 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loan.trang huy - ID: 1347023
 IP & Posted by:  58.186.152.111 on August 8, 2015 at 7:57am
 Updated by:  August 9, 2015 at 1:06am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ninh thuan
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tho may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn có một gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  đi chợ nâu ăn Translate to English
 I Am:   Toi là người sống nội tâm Translate to English
 Looking For:  Ngươi đàn ông Thong minh biết chia sẽ cung gd, biết nấu ăn một chút thi tối Đừng có nóng quá vi em sợ ăn đòn lăm . Nguoi dan Việt nam song ở nước ngoài tuoi đời 45 đến 55 hy vọng chung ta may năm tim thay nhau . Và toi cầu Nguyen nhung gi tốt đẹp nhất đêm voi anh và đến voi toi . Liền lạc ..không ,chín, ba,hai,chín,bảy,hai,bốn,ba,ba. Translate to English

Back | Send Email to Loan.trang huy (ID: 1347023)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.