Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1347090 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

H - ID: 1347090
 IP & Posted by:  171.254.5.223 on August 8, 2015 at 11:08pm
 Updated by:  November 13, 2018 at 6:07pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn có thể kết bạn để nói chuyện qua zalo: Không tám năm sáu, một một một, hai bảy sáu. Translate to English
 Free Time:  Những gì thấy thoải mái. Translate to English
 I Am:  Phần này dành cho bạn. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái, nếu hợp tiến tới hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to H (ID: 1347090)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.