Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1350266 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

peter phan - ID: 1350266
 IP & Posted by:  113.173.165.108 on September 6, 2015 at 5:05am
 Updated by:  May 3, 2016 at 7:40pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  la2m tốt kế hoạch đề ra. tìm 1 nơi, 1 thứ, 1 người của riêng ta Translate to English
 Free Time:  câu cá, du lịch,đọc sách, làm việc. Translate to English
 I Am:  top, vui vẻ, hòa đồng. tiếp xúc nhiều hơn bạn sẽ biết tôi như thế nào. Translate to English
 Looking For:  bot, công việc ổn định, chính chắn, sạch sẽ và tìm 1 mối quan hệ lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to peter phan (ID: 1350266)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.