Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351544 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhung - ID: 1351544
 IP & Posted by:  115.77.8.185 on September 18, 2015 at 7:08am
 Updated by:  September 18, 2015 at 9:19pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn Bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm được người yêu thương cùng đi hết quãng đường còn lại. Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi , thư giãn. Translate to English
 I Am:  Là người của gia đình. Luôn lo lắng và chăm sóc gia đình nhỏ. Tiếp xúc sẽ biết thêm về em. Translate to English
 Looking For:  Người chân thật trong tình yêu, Số phone em : 0901 831 226 Translate to English

Back | Send Email to Nhung (ID: 1351544)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.