Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351917 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu Ba Nguyen - ID: 1351917
 IP & Posted by:  115.78.130.171 on September 21, 2015 at 7:38pm
 Updated by:  December 2, 2015 at 7:30pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tây ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 Free Time:  thích lên mạng , xem phim , nghe nhac, di du lịch Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng , thích làm từ thiện. Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm người không hút thuốc, không uống rượu , có nghề nghiệp, có tính trung thực , hiền lành, phải biết yêu thương chia sẽ với mọi người ... Translate to English

Back | Send Email to Thu Ba Nguyen (ID: 1351917)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.