Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1353773 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thư - ID: 1353773
 IP & Posted by:  115.78.224.131 on October 7, 2015 at 11:24pm
 Updated by:  November 3, 2015 at 4:42am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nghe Nhạc hoặc ra ngoài cafe với bạn bè và làm công việc thiện nguyện. Translate to English
 I Am:  vui vẻ hòa đông, thẳng tính và cũng hơi nóng tính một chút. Translate to English
 Looking For:  Tìm một nửa còn lại. Một người đàn ông đem đến cho em nụ cười và sự chân thành ấm áp. Translate to English

Back | Send Email to Thư (ID: 1353773)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.