Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1354528 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mộc miên - ID: 1354528
 IP & Posted by:  1.53.87.128 on October 15, 2015 at 2:30am
 Updated by:  October 19, 2015 at 3:10am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có công việc ổn định và có một gia đình nhỏ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Nấu những món nấu ăn mới, phụ gia đình việc nhà Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, biêt lắng nghe. Yêu thích nấu ăn và chăm sóc gia đình Translate to English
 Looking For:  Có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất, chân thành nhất để đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Mộc miên (ID: 1354528)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.