Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1354664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phượng Đoàn - ID: 1354664
 IP & Posted by:  1.53.34.60 on October 16, 2015 at 9:09am
 Updated by:  May 4, 2018 at 4:46am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  trước tiên, tôi muôn thang tien trong công việc , bên cạnh đó tìm kiếm một nữa của mình. / First of all, I want to get promotion in my work, besides, looking for my lover. Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đọc báo, xem phim, di du lich / listen to music, read news, go to the cinema and traveling Translate to English
 I Am:  chân thật,vui vẻ, ham học hỏi,có tham vong trong sự nghiệp sau này và chung thủy trong tình yêu. Và đặc biệt, tôi là mẹ đơn thân, tuy vậy tôi vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. / innocent, cheerful, ambitious in my career, faithful in my love, especially, i'm a single mom, but I really happy with my current life. Translate to English
 Looking For:  Chung thuy trong tinh yeu va co cong viec on dinh, một người yêu mẹ con tôi. / faithful in my love and have a good job, a man love me and my son Translate to English

Back | Send Email to Phượng Đoàn (ID: 1354664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.