Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1356321 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Shu - ID: 1356321
 IP & Posted by:  113.172.214.170 on October 31, 2015 at 8:44pm
 Updated by:  May 31, 2017 at 11:04pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  USA
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  một cuộc sống tốt đẹp hơn, tại sao chúng ta không tìm đến nhau giúp đỡ nhau vì một tương lai tốt đẹp hơn Translate to English
 Free Time:  công việc, nó giúp tôi quên đi cô đơn Translate to English
 I Am:  chẳng có gì đặc biệt cho lắm, mọi thứ đều bình thường, không đẹp ,không xuất sắc,tôi là bottom, Translate to English
 Looking For:  Cần tiền cho cuộc sống thôi,tình yêu là xa xỉ với tôi rồi,không xứng đáng có được tình yêu, mong anh nào đó thương giúp giùm với qua mail: phamhuy.tun@gmail.com Translate to English

Back | Send Email to Shu (ID: 1356321)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.