Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1356689 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NaNa - ID: 1356689
 IP & Posted by:  113.162.217.13 on November 4, 2015 at 3:28am
 Updated by:  November 4, 2015 at 8:21pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được 1 nửa của mình. hi hi Translate to English
 Free Time:  đọc sách, chơi game Translate to English
 I Am:  hơi thực tế, lúc mới quen thì hơi khó gần, khi thân rồi thì điên điên Translate to English
 Looking For:  biết quan tâm, lo lắng Translate to English

Back | Send Email to NaNa (ID: 1356689)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.