Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1358170 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gin - ID: 1358170
 IP & Posted by:  115.76.103.82 on November 18, 2015 at 8:43am
 Updated by:  September 5, 2016 at 9:32pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc, online, đọc sách, xem phim hoặc đi cf Translate to English
 I Am:  Nhẹ nhàng, vui vẻ, biết quan tâm Translate to English
 Looking For:  Fem, tóc dài, dịu dàng, biết chia sẻ cảm thông. Biết nấu ăn càng tốt Translate to English

Back | Send Email to Gin (ID: 1358170)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.