Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1358981 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My - ID: 1358981
 IP & Posted by:  171.250.247.100 on November 27, 2015 at 6:50am
 Updated by:  January 23, 2019 at 4:20pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  HO CHI MINH
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  TP nhân sự
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống và làm việc. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,đọc sách,coi tin tức, du lịch,online thơ văn... Translate to English
 I Am:  Tôi là fem người hơi trầm tính, nội tâm nhung dễ hoà đồng. Translate to English
 Looking For:  Bạn tốt chia sẻ vui buồn, có thể tiến xa.Không giả dối, lợi dụng, lăng nhăng. Translate to English

Back | Send Email to My (ID: 1358981)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.