Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1359124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kel Trịnh - ID: 1359124
 IP & Posted by:  115.74.105.105 on November 29, 2015 at 3:35am
 Updated by:  November 29, 2015 at 7:19pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  
 Drinker:  
 My goal:  kiếm thật nhiều để đi du lịch Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc..chơi game.. Translate to English
 I Am:  zui zẻ hòa đồng..nhưg hơi nóng tíh ak... Translate to English
 Looking For:  iu thương nhau thật lòng..chung thủy và wan tâm bên cạnh nhau lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Kel Trịnh (ID: 1359124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.