Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1359132 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sao Băng - ID: 1359132
 IP & Posted by:  115.77.210.212 on November 29, 2015 at 6:48am
 Updated by:  June 29, 2017 at 8:44pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nhiều nhiều lắm,... Translate to English
 Free Time:  Shoping,nghe nhạc,đọc sách... Translate to English
 I Am:  Bình thường hơn cả bình thường.Chúng ta sống trên đời này không phải tìm 1 người hoàn mỹ để yêu...mà chính là để học cách yêu thương người không hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn nhất. Translate to English
 Looking For:  Tùy duyên vậy, có duyên ta sẽ gặp nhau. Có nợ sẽ tìm về và đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi...Mình chỉ hồi âm những thư có hình thật mà thôi. Translate to English

Back | Send Email to Sao Băng (ID: 1359132)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.