Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1359214 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chung Tu - ID: 1359214
 IP & Posted by:  199.115.114.229 on November 30, 2015 at 5:34am
 Updated by:  November 30, 2015 at 8:18pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  6 Feet 2 Inches (188 cm)
 Weight:  215 lbs (98 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Beverly Hills
 State/Province:  California
 Zip:  90202
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  quân sự
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Adventure , Camping , Exploring new areas. Translate to English
 I Am:  I am looking to make new friends and hopefully a người đàn bà to my life partner ....My personality is that of lighthearted and easy-going, but I also have a serious side when I need to. People say I am a nice Đàn ông, good-natured, and have a twisted sense of humor. I am far from a perfectionist but have fairly high standards of myself and at work. I am reasonably outgoing and can be an extrovert or introvert depending on my mood, the situation.. Translate to English
 Looking For:  Trận đấu của mình sẽ là một người phụ nữ hấp dẫn với một cảm giác hài hước và những người trung thành và đáng tin cậy . Tôi muốn tình bạn đầu tiên , sau đó lãng mạn , và cuối cùng là một mối quan hệ lâu dài và hôn nhân. Tôi muốn cảm thấy sự phấn khích và những con bướm người ta cảm thấy khi họ nhận ra rằng có một cái gì đó đặc biệt xảy ra giữa us.I đang Tìm kiếm một người phụ nữ sẽ già ​​đi với tôi . Một người phụ nữ đó sẽ luôn ở đó đợi tôi cả về thời gian của nỗi buồn và trong thời gian của niềm vui . Translate to English

Back | Send Email to Chung Tu (ID: 1359214)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.