Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1362083 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Thoa - ID: 1362083
 IP & Posted by:  14.169.164.162 on December 30, 2015 at 9:44am
 Updated by:  March 25, 2018 at 10:00pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Bank
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người muốn hiểu tôi và muốn tiến xa hơn ở tương lai Translate to English
 Free Time:  Xem phim,nghe nhạc, shopping và slep Translate to English
 I Am:  Vui tính, hoà đồng , thân thiện :)) dễ gần Translate to English
 Looking For:  1 người chân thành, thật lòng, muốn hiểu tôi, và thương tôi :) Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Thoa (ID: 1362083)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.