Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1363534 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tuanhai - ID: 1363534
 IP & Posted by:  113.185.15.248 on January 14, 2016 at 12:25am
 Updated by:  July 20, 2017 at 5:10am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tp hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội thất mỹ ngh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 Free Time:  Mình thích đi câu cá và chơi bóng đá Translate to English
 I Am:   sống luôn hướng về tình người. là mot nguoi hiên lành và không bao giơ có rựu bia.sông ngăn nắp gon gàng. la nguoi luon có lòng vi tha. Translate to English
 Looking For:  ban nữ hiểu biêt sâu sắt.va co tình có nghỉa..đao đưc Translate to English

Back | Send Email to tuanhai (ID: 1363534)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.