Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1363833 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trish - ID: 1363833
 IP & Posted by:  24.179.27.89 on January 17, 2016 at 2:01am
 Updated by:  May 23, 2017 at 9:26pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 State/Province:  South Carolina
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nail technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Hello mọi người mình tên là trinh đến từ South Carolina. Mình đạo công giáo muốn tìm một nữa của minh là cùng đạo công giáo, mình thích nấu ăn và làm việc nhà, và giữ cháu Translate to English
 Looking For:  Hiền lành ko cần phải đẹp trai, đạo công giáo Translate to English

Back | Send Email to Trish (ID: 1363833)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.