Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364083 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bảo Trung - ID: 1364083
 IP & Posted by:  101.99.9.7 on January 19, 2016 at 12:46pm
 Updated by:  January 29, 2016 at 2:32am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Khanh Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  chủ trang trại
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Học tiếng anh các chuyên ngành miễn phí trên ghép xai của chúng tôi tại www.tienganhchuyennganh.com.vn (nhớ có chấm vn phía sau cùng) Translate to English
 Free Time:  Đây là ghép xai dạy tiếng anh hoàn toàn miễn phí. Bao gồm tiếng anh kỹ thuật, tiếng anh thương mại, tiếng anh y khoa, tiếng anh pháp lý, tiếng anh khoa học, và nhiều loại tiếng anh khác. Translate to English
 I Am:  Ngoài ra, nếu bạn cần dịch một lá thư tình sang tiếng Anh để gửi cho người yêu của bạn ở nước ngoài, chúng tôi cung cấp cả dịch vụ dịch thuật. Translate to English
 Looking For:  Chi tiết xem trên ghép xai www.topaccura.com.vn, chúng tôi có cả mẫu thư tình trên ghép xai này để bạn tham khảo. Translate to English

Back | Send Email to Bảo Trung (ID: 1364083)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.