Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364221 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran anh tuan - ID: 1364221
 IP & Posted by:  113.182.131.9 on January 20, 2016 at 7:46pm
 Updated by:  March 4, 2016 at 2:07am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tp phan thiet
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tại gia
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tiếp bước công việc kinh doanh của gia đình Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi. Đọc sách báo Translate to English
 I Am:  Vui tính,hòa đồng. Nhiệt tình giúp đỡ người khác. Đôi khi im lặng Translate to English
 Looking For:  Dể thương,hòa nhã,biết cách sống với mọi người xung quanh. Translate to English

Back | Send Email to Tran anh tuan (ID: 1364221)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.