Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364927 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mong chờ.... - ID: 1364927
 IP & Posted by:  115.78.236.18 on January 27, 2016 at 11:19pm
 Updated by:  May 18, 2019 at 3:08am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Giao1 viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Tìm bạn lớn tuổi,để chia xẻ vui buồn và học hỏi lẫn nhau Translate to English
 Free Time:   Đi du lích.cafe mua sắm,chăm sóc nhà cửa trồng hoa Translate to English
 I Am:   Trung thực,luôn tôn trọng người bạn mình lắng nghe Translate to English
 Looking For:   Tìm cho mình 1 người bạn lớn tuổi chân thành,biết chia xẻ và là 1 bờ vai cho mình và chỉ riêng mình em hãy thư về lcttng@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to mong chờ.... (ID: 1364927)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.