Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1365688 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hong mai nguyen - ID: 1365688
 IP & Posted by:  24.130.155.138 on February 6, 2016 at 3:03pm
 Updated by:  November 28, 2016 at 9:08am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English
 Free Time:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English
 I Am:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English
 Looking For:   Mời bạn ghé thăm trang web http://www.vndatingonline.com để tham gia tìm bạn 4 phương, xem phim, và đặc biệt là video chat. Màng hình lớn và chất lượng cao. Hoàn toàn miễn phí Translate to English

Back | Send Email to hong mai nguyen (ID: 1365688)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.