Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367152 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bảo Nam - ID: 1367152
 IP & Posted by:  1.53.238.152 on February 22, 2016 at 11:27pm
 Updated by:  September 9, 2018 at 11:03pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Wesminster
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn hạn; tìm bạn để yêu và tìm hiểu nhau. Dài hạn; cưới làm vợ Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, đi cafe với bạn, xem film Translate to English
 I Am:  Người sống đơn giản, thích con gái nhẹ nhàng có duyên. Translate to English
 Looking For:  Con gái không cần đẹp chỉ cần có duyên dễ nhìn, tính cách nhẹ nhàng và muốn lập gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Bảo Nam (ID: 1367152)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.