Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367299 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương huỳnh - ID: 1367299
 IP & Posted by:  1.53.110.195 on February 24, 2016 at 8:32am
 Updated by:  February 28, 2016 at 7:08pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  ...
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau Translate to English
 Free Time:  Online,xem phim,shopping,nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Đơn giản,vui vẻ.. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn lịch sự để nói chuyện chia sẻ về cuộc sống.những người ko đàng quàng làm ơn đừng gửi thư. Cảm ơn mọi người đã đọc profile của tôi Translate to English

Back | Send Email to Phương huỳnh (ID: 1367299)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.